Etusivu

Koukkusaari, Kiviniemi, Pyhtää.

Tervetuloa Koukkusaaren kalastuskunnan sivustoille!

Koukkusaaren kalastuskunta (Pyhtää), vesialue 624-407-876-1 on pinta-alaltaan 721,30 hehtaaria (vesipinta-ala). Kalastuskunnan tärkein asia on vesialueesta huolehtiminen. Tähän kuuluu kalakantojen ja niiden elinympäristön hoitaminen sekä kalastuksen järjestäminen niin, että kalastusta harjoitetaan monipuolisesti ja kestävästi Suomen kalastuslain edellyttämällä tavalla.
Tätä toimintaa katetaan myydyillä kalastusluvilla. Kalastuslupa on siis hyvä sijoitus luontoon ja alueen vesistöön.

Vesialueen omistus
Suomalainen viihtyy vesillä ja veden äärellä. Usein ei tule ajatelleeksi, että vesialueella, yhtälailla kuin maallakin on omistaja. Tämän,  Koukkusaaren kalastuskunnan vesialueen omistavat Maanmittauslaitoksen rekisterin mukaan 38 kiinteistöä, joita kokouksissa edustaa osakkaat (henkilöt).
Heillä on myös vastuu siitä kuinka ja miten vesialueesta kannattaa pitää huolta.

Vesialueella kalastaminen
Kalastuksen järjestämiseen  kuuluu kalastusoikeuden jakaminen osakkaiden kesken ja kalastuslupien myynti muille kalastuksesta Koukkusaaren kalastuskunnan vesialueella kiinnostuneille henkilöille.

Vesialueella tapahtuvaan kalastamiseen tarvitaan kalastuskunnan lupa.

Koukkusaaren kalastuskunnan vesialuueella tapahtuvaan kalastukseen tarvitaan siihen oikeuttava kalastuslupa. Luvat ovat myynnissä kaikkina viikonpäivinä K-Market Siltiksessä, Pyhtään Siltakylässä.


Kivensiirrot, ruoppaukset , kaislikon poistot  tulee tehdä voimassa olevan vesilain mukaisesti ja niihin tarvitaan  Ely-keskuksen lupa.
Hyviä tapoja noudattaen ja väärinkäsityksiä välttääkseen, tulee niistä pyytää kirjallinen suostumus myös Koukkusaaren kalastuskunnan vesialueen johtokunnalta sekä naapurilta.

Vesilaueen omistajat toivovat kalastajien noudattavan ns. rantarauhaa

Kalastuskunnan alueella on lukuisilla alueilla runsasta ranta-asutusta, joka tulee kalastaessa huomioida. Kunnioita rannalla asuvia, äläkä liiku 50 metriä lähempänä asuttua mökki-, ranta- tai laiturialuetta.

Älä aiheuta haittaa tai häiriötä ympäristölle, luonnolle tai ranta-asukkaille, sekä kunnioita muita kanssakalastajia. Vesillä riittää tilaa, kun huomioimme toisemme!


Muista, ensin lupa-asiat kuntoon ja sitten toimimaan.

 

 

 

Kalastuskunta tutuksi kalastajille

Jos haluat harjoittaa kalastusta vesialueellamme tarvitset siihen aina kalastusluvan.

Kalastuskunta muodostuu yhteisen vesialueen omistajista. Omistajat päättävät yhdessä vesialueen kalastuksesta, hoidosta ja valvonnasta.

Kalastuskunta myy paikallisia kalastuslupia, missä?

Suomessa pilkintä, onginta ja silakanlitkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia.
Kalastuksen hoitomaksulla saat kalastaa yhdellä vavalla tai vieheellä. Alle 18-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta.
Jos haluat kalastaa useammalla vavalla tai pyydyksellä kuten verkolla, katiskalla ja merroilla, tarvitset siihen kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajien myöntämän kalastusluvan, iästä riippumatta. Koukkusaaren kalastuskunnan vesialueen kalastuslupia myydään K-Market Siltiksestä (Malminsuontie 2, 49220 Siltakylä).

Uudet luvat  kalastuskaudelle 2022-23 ovat myynnissä 13.4.2022 alkaen K-Market Siltiksessä.
Kalastuslupien myyntihinnat päätetään osakkaiden vuosikokouksessa.


Myynnissä olevat kalastusluvat 2022-2023 (voimassa 04/2023 asti)


Yleinen, oikeuttaa kalastusalueella mm. verkko-ja katiska- sekä siimakalastukseen 10€/kpl (raj.max. 5kpl/hlö)
Heittokalastusluva (esim. uistin) 10€/kpl/heittoväline (ei ostorajoitusta).
Lupa on henkilökohtainen ja jokaista kalastusvälinettä varten tarvitaan oma lupa.
Lupa tulee olla aina mukana ja esittää kalastuksen valvonnan yhteydessä.
Verkko-ja katiska-, heittokalastuksessa lupa tulee olla kiinnitettynä kalastusvälineeseen yhteystiedoilla varustettuna.

Miksi lupa tarvitaan? Mitä sillä rahoitetaan?

Kalastonhoito-ja kalastuslupamaksuista kertyvät rahat käytetään kalavesien hoidon ja käytön suunnitteluun ja toteutukseen. Varojen avulla kalavesistä ja -kannoista pyritään saamaan entistä parempia. Varoja saavat kalatalousalueet, kalastuksenvalvonta ja kalatalousneuvonta sekä vesialueiden omistajat kalavesien käytöstä maksettavina korvauksina. Lisäksi katetaan valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvia menoja.

 

Kalastajien toivotaan käyttäytyvän vesialueellamme hyväntavan mukaisesti, pidetään vesistö ja rannat siistinä, muistetaan hyvät käytöstavat ja kunnioitetaan toisia. Huomioidaan suositus myös (§39) kesämökkien ranta-alueella olevasta ns.rantarauhasta, mikä on noin 50 metriä rannasta. Vesiliikennelaki.

Kalastuksen valvonta 
https://www.eraluvat.fi/kalastus/hyva-tietaa/kalastuksen-valvonta.html

 

 

Tärkeää ja ajankohtaista tietoa kalastuksesta (linkkejä)
Kannattaa lukea.

Kalastustermistöä:
Mitä tarkoittaa kalastusoikeuden haltija, pyyntimitta tai yleiskalastusoikeus? Kalastajan ABC selittää nämä ja muut tärkeimmät kalastustermit.

https://www.eraluvat.fi/kalastus/hyva-tietaa/kalastustermistoa.html

Kalatalouden keskusliitto (tietoa kalastuksesta, luvista yms):
http://www.ahven.net/etusivu


http://www.pyhtaa.fi/fi/asukkaat/liikunta-ulkoilu-ja-vapaa-aika/kalastus

Etelä.Suomen Merikalastajaliitto

KALASTUS | Kymen Kalatalousalue

Millaista säätä luvassa?

Tervetuloa kalan maailmaan

 

https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/

https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalatalouden keskusliiton ylläpitämä ahven.net -sivusto kertoo ajankohtaista tietoa vapaa-ajan kalastajille

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.